Rozbieżności podane w “Zawiadomieniu” które są niejasne:
1. GARAŻ: plan wydatków 2005: zarząd+administracja+czystość = 21 000 + 43 000 = 64 000 zł planowana suma zaliczek: zarząd+adm.+czystość = (26.71 * 234 * 12) + (10.13 * 234 * 12) = 75 002 + 28 445 = 103 447 zł czyli rozbieżność 40 000 zł!
2. Lokale – elektryczność: administracja w roku 2005 planuje wydać na elektryczność 66 100 zł i będzie zbierała miesięcznie 0.31 zł zaliczki od m2 czyli rocznie uzbiera: 0.31 zł * 18 700 m2 * 12 miesięcy = 69 564 zł. Czyli uzbiera ponad 3000 zł więcej niż planuje wydać. (Nawet gdyby zbierała po .30 zł za metr, uzbierałaby kwotę przekraczającą planowane wydatki, to jest: 0.30*18700*2=67 320 zł)
3. W rozliczeniu za rok 2004: rozliczenie pozostałych kosztów dla garażu: pozycje (1.+2.+3.+4.) poniżej tabeli: 158.60+544.00+111.00+84.00=897.60 zł. W tabelce (L.P. 5 – Faktyczne koszty): 1089.82 zł
Być może przedstawione przez Zarząd dane są w pełni uzasadnione, ale warto by było to uzasadnienie poznać...
Odrębną kwestią jest brak uzasadnienia niektórych wysokich kwot w rozliczeniu za 2004 rok i w planach na rok 2005. np... konserwacji wind, albo kosztów administracji (lokale+garaż po odliczeniu kosztów utrzymywania czystości)
mieszkania


garaże
(*) dane o liczbie lokali, miejsc garażowych, metrów wyliczone w przybliżeniu przez JS (patrz poniżej)
lokali (*): 275

miejsc (*): 234
metrów (*): 18700

metrów: 7184

dane przepisane z “Zawiadomienia” dane przybliżone policzone przez JS

str. 5 str. 6 str. 6LOKALE plan wydatków 2005 jedn. planowane miesięczne zaliczki /jedn. planowane zaliczki – suma roczna
wyliczenie rocznie wyliczenie miesięcznie
zarządzanie 90 000 m2 0,87 195 228
90 000 7 500
administracja 180 000 m2
105 228 8 769
czystość m2 0,33 74 052
74 052 6 171
elektryczność 66 100 m2 0,31 69 564


konserwacja 26 700 m2 0,12 26 928


windy 59 400 lok 18,00 59 400


ochrona 89 100 lok 27,00 89 100


ubezpieczenie 4 500 m2 0,02 4 488


ppoż 6 300 lok 1,90 6 270


pozostałe 15 700 m2 0,07 15 708


co 390 000 m2 1,50 336 600


ciepła woda


woda 125 000 m2
śmieci 28 100 lok 8,20 27 060


GARAŻ


zarządzanie 21 000 miej. 26,71 75 002
21 000 1 750
administracja 43 000 miej.
54 002 4 500
czystość miej. 10,13 28 445
28 445 2 370
elektryczność 25 000 miej. 8,90 24 991


ochrona 26 800 miej. 9,50 26 676


ubezpieczenie 1 700 miej. 0,61 1 713


ppoż 5 400 miej. 1,90 5 335


pozostałe 6 100 miej. 2,15 6 037


JS: jak liczyłem poszczególne pozycje
liczba lokali:administracja w roku 2005 planuje wydać na windy 59 400 zbierając 18.00 zł zaliczek miesięcznie od lokalu, czyli: zbiera 59 400 zł rocznie, 59 400/12=4 950 zł miesięcznie, 4 950 zł/18.00 zł = 275 lokali
podobnie liczba metrów: administracja w roku 2005 planuje wydać na konserwacje 26 700 zbierając 0.12 zł zaliczek miesięcznie od m2, czyli: zbiera 26 700 zł rocznie, 26 700/12=2 225 zł miesięcznie, 2 225 zł/0.12 zł = 18 542 m2 licząc na podstawie innych pozycji (nie konserwacji) można otrzymać inny wynik np. 18 750 m2 (powód: zaokrąglanie do pełnych groszy)
liczba garaży: administracja w roku 2005 planuje wydać na elektryczność w garażach 25 000 zbierając 8.90 zł zaliczek miesięcznie od miejsca, czyli: zbiera 25 000 zł rocznie, 25 000/12=2 083 zł miesięcznie, 2 082 zł/8.90 zł = 234 miejsca
planowane zaliczki – suma roczna: zaliczki miesięczne * 12 miesięcy * liczba jednostek (lokali, metrów lub miejsc); np.. ppoż: 1.90 zł * 12 mies. * 275 lok = 6270 zł
kolumna wyliczenie (rocznie/miesięcznie): ponieważ w plan wydatków 2005 podano wspólnie koszty administracji i utrzymania czystości a w planowanych zaliczkach miesięcznych wspólnie rozliczne są zarząd i administracja (bez czystości) można od rocznej sumy zaliczek za zarząd i administracje (dla lokali – 195 228 zł) odjąć planowaną roczną kwotę wydatków na zarząd (90 000 zł) i otrzymana kwota powinna stanowić planowane wydatki na administrację (105 228 zł)
11.03.2005


Jan Słupski, http://juljas.net/ken/