"UCHWAŁA nr 6/2005
Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej
przy Al. KEN nr 54-56 w Warszawie z dnia 22 marca 2005 r.


Działając na podstawie art. 18, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Al. KEN nr 54-56 w Warszawie, uchwala:

1. Właściciele wyodrębnionych lokali odwołują dotychczasowy zarząd nieruchomości wspólnej w osobie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane "Wersal Podlaski" Rogowski i Piekut Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku, powołanej na podstawie aktu notarialnego z dnia 16 kwietnia 2003 r., sporządzonego przez notariusza J. Dąbrowskiego w Białymstoku za nr Rep. A 4620/2003.

2. Właściciele wyodrębnionych lokali udzielają umocowania Panu Janowi Słupskiemu, Marcinowi Woźniakowi, Andrzejowi Stelmach i Erykowi Sulik do:
a) samodzielnego (każdego z nich) zbierania głosów pod niniejszą uchwałą w drodze ich indywidualnego zbierania,
b) złożenia wniosku o wykreślenie z działu III księgi wieczystej obejmującej budynki położone w Warszawie przy Al. KEN nr 54-56, sposobu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną (wykreślenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane "Wersal Podlaski" Rogowski i Piekut Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku).

3. Właściciele wyodrębnionych lokali przyjmują, iż zarząd nieruchomością wspólną będzie sprawowany wedle rozdziału 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

5. Koszty niniejszego protokołu pokrywa Wspólnota Mieszkaniowa.".

Przewodniczący stwierdził, że w wyniku przeprowadzonych głosowań w drodze głosowania na zebraniu "za" podjęciem uchwały zagłosowali właściciele reprezentujący łącznie 0,279831 części udziałów w nieruchomości wspólnej, swój sprzeciw wyrazili właściciele reprezentujący 0,220953 części, zaś wstrzymali się od głosowania właściciele reprezentujący 0,004504 części udziałów, natomiast w drodze indywidualnego zbierania głosów "za" podjęciem uchwały zagłosowali właściciele reprezentujący łącznie 0,234813 części udziałów, swój sprzeciw wyrazili właściciele reprezentujący 0,004624 części, zaś wstrzymali się właściciele reprezentujący 0,005196 części udziałów.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku łącznych głosowań "za" podjęciem tej uchwały oddano 0,514644 udziałów w nieruchomości wspólnej, a tym samym uchwała nr 6/2005 została podjęta.