UCHWAŁA nr 9/2005

właścicieli lokali nieruchomości położonej przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 54, 56 w Warszawie z dnia 9 listopada 2005 roku
w sprawie: wyboru członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej


Na podstawie: art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 27 Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903)

§1
Wspólnota Mieszkaniowa wybiera na członka Zarządu Wspólnoty
Pana Witolda Smolika (PESEL .....................................)

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3
Wynik głosowania właścicieli lokali stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały