al. KEN 54 i 56

Zebranie Członków Wspólnoty, 22 marca 2006

Tekst oznaczony w ten sposób, to mój osobisty komentarz, który nie koniecznie ma związek z tym co zostało powiedziane na zebraniu.

Ponadto, poniższa relacja to tyle co osobiście zaobserwowałem (i zapamiętałem), także może się zdarzyć, że jakąś sprawę przedstawiam błędnie.
Prawdopodobnie wiele rzeczy pominąłem, oraz nie zachowałem chronologii.
Tym bardziej proszę o poprawki i uzupełnienia (na mój adres email).

Jan Słupski


Przebieg spotkania

wersja robocza
Według informacji od pani Sochy łączne zadłużenie właścicieli 
względem wspólnoty (nieterminowo regulowane czynsze) wynosi 79,5 tys. zł , i
dużej mierze jest skutkiem opóźnień w płatnościach rzędu od kilku dni do 2
miesięcy. Jednakże na sumę ok. 30 tys. zł zalega z opłatami Wersal Podlaski,
właściciel mieszkań stanowiących ok. 19% nieruchomości.

W jednej sprawie, osoby nie płacącej czynszu od moment zakupu mieszkania,
doszło do wszczęcia postępowania sądowego (stad "pozostałe" koszty, poz. 4).
Po rozpoczęciu postępowania, osoba zwróciła zaległości (i odsetki?). 
Nie zwróciła (nie zażądano) zwrotu kosztów wpisu sądowego.

Nie wszczęto postępowania w sprawie odzyskania 30.000 zł od Wersalu Podlaskiego.

Jednym z wytłumaczeń miało być to, że Wspólnota wstrzymała wypłat wynagrodzenia
Zarządu z dniem podjęcia uchwały nr 6/2005. Nie wypłacono w sumie 84.161,40 zł,
które zostaną wypłacone jeśli sąd unieważni uchwałę. 
Na zebraniu poddano pod wątpliwość wypłacanie Zarządowi wynagrodzenia w ogóle, 
jako, że najprawdopodobniej na zebraniu kilka (2?) lata temu podjęto uchwałę
o tym, że Zarząd sprawuje funkcje społecznie. Obecny zarząd ma ustalić czy taka
uchwała była podjęta i prawomocna.


refleksje po zebraniu: * Wersal posiada 19% nieruchomości (19% z 26267 m2 to ok 5000 m2). Nie płaci z założenia za zarządzanie (sobie) ani za administrację (firmie pani Sochy) na podstawie umowy tak z nią zawartej. Nie wiem czy płaci za sprzątanie. Jeśli zanotowane przeze mnie dane są prawidłowe, to odliczając zaliczki za zarządzanie, administrację i SPRZĄTNIE powinien płacić miesięcznie 1,38 zł za m2 co rocznie daje ok. 82800 zł. Nie wiem czy różnice między tą kwotą, a podanymi zaległościami, czyli ponad 50000 zł Wersal wpłacił. Zarząd, administracja i sprzątanie składają się na 0,87 zł miesięcznej zaliczki od m2. Wg informacji od pani Sochy koszty zarządu to 0,40 zł. * Czy zgodna z prawem jest umowa która wyłącza któregoś z właścicieli (tu Wersal) z pomnoszenia kosztów administrowania?
Podczas dyskusji dotyczącej rozliczenia za 2005 rok kontrowersję również wzbudził fakt rozbieżności dat wyliczenia kosztów zarządzania (stan chyba na 1 grudnia - koniec roku obrachunkowego (?)) oraz stanu konta (na 31.12.2005) co uniemożliwiało porównania obu wyliczeń. Nastąpi podwyżka opłat za wodę z 4,82 zł do 5,24 zł/m&pow3; (informacja otrzymana przez administrację na dzień przed zebraniem, dlatego nie uwzględniona w planie gospodarczym i rozpisaniu zaliczek. W 2005 roku pożytki z nieruchomości w dużej większości wzięły się z opłat które ekipy filmowe każdorazowo wnosiły za kręcenie zdjęć na terenie naszej Nieruchomości. W tym roku już tak nie będzie gdyż pewni właściciele zgłaszali do pani Sochy zastrzeżenia w tej sprawie. W wolnych wnioskach zgłoszono propozycję aby metraż garażu wyłączyć z opłat za windę. Propozycja wzbudziła liczne kontrowersję i podniosła temperaturę na sali co zaowocowało powstaniem kolejnej propozycji uchwały o wyłączeniu mieszkań położonych na 5 piętrze z opłat za windę. Na wniosek innej osoby rozszerzono ten projekt uchwały o 7 piętro... Został zgłoszony wniosek o rozliczanie kosztów wywozu nieczystości wedle lokali (stała stawka za lokal) z wyłączeniem lokali położonych na piętrach -1 i -2 (są dwa takie lokale, garaż na -1 i garaż na -2). Uchwała w założeniu ma sankcjonować stan istniejący, inaczej, wedle prawa wywóz nieczystości tak jak wszystkie opłaty powinien być proporcjonalnie do wielkości udziału w nieruchomości. Do 30.06.2006 Zarząd zobowiązał się przygotować nowy plan finansowy, przedstawić wybranego Zarządce/administratora i zwołać nowe zebranie celem przegłosowania nowego planu finansowego. Inne tematy: - wniosek o domofony na pozostałych furtkach - rozwiązanie problemu psich kup na terenie i wokół - psia toaleta? - propozycja doraźnych głosowań nad bieżącymi wydatkami nie ujętymi w planie finansowych na listach u ochrony/administracji i z informacjami w gablotach - zebrano aktualne adresy email w celu lepszej komunikacji z mieszkańcami - wniosek o naprawienie nieomal wyłamanej kratki w bramie do śmieci (np. na mocniejszą, żeby dzieci nadal mogły grać w piłkę) - idea stworzenia strony internetowej/forum do lepszej komunikacji mieszkańców i Zarządu z mieszkańcami Treści uchwał: Uchwała nr 1/2006 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok Wspólnota Mieszkaniowa postanawia: Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2005 r. wykazujące stan środków na dzień 31.12.2005 r. w wysokości 29.074,46 zł. Uchwała nr 2/2006 w sprawie: sposobu wykorzystania nadwyżki finansowej za 2005 rok Wspólnota Mieszkaniowa postanawia: Kwotę 29.074,46 zł., jako nadwyżkę finansową za 2005 rok przeznaczyć na potrzeby Wspólnoty. Uchwała nr 3/2006 w sprawie: zatwierdzenia planu finansowo - gospodarczego na 2005 rok (błąd w treści, powinno być na 2006 rok) Wspólnota Mieszkaniowa postanawia: Zatwierdzić plan finansowo - gospodarczy oraz wysokość zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej na 2005 rok (błąd, powinno być na 2006 rok) Uchwała nr 4/2006 w sprawie: utworzenia funduszu remontowego Wspólnota Mieszkaniowa postanawia: Utworzyć fundusz remontowy w wysokości 0,10 PLN/m&sqr; udziału windy/garaże windy/p V i VII windy/lokale śmiecie/lokale zarząd głosuje większością Uchwały były poddane pod głosowanie, jednakże ze względu na niską frekwencję liczenie głosów nastąpi po indywidualnym dozbieraniu głosów.


→ Powrót do głównej strony Mieszkańcy KEN 54 i 56
Valid HTML 4.01! Valid CSS!
26.03.2005, Jan Słupski, email: Adres email w obrazku