al. KEN 54 i 56

Zebranie Członków Wspólnoty, 22 marca 2005

Ostatnie zmiany: 26 marca Tekst oznaczony w ten sposób, to mój osobisty komentarz, który nie koniecznie ma związek z tym co zostało publicznie powiedziane na zebraniu.

Ponadto, poniższa relacja to tyle co osobiście zaobserwowałem (i zapamiętałem), także mogło się zdarzyć, że jakąś sprawę przeinaczyłem lub źle zrozumiałem.
Proszę o wyrozumiałość, a także poprawki i uzupełnienia na mój adres email, lub na forum.

Jan Słupski.


Przebieg spotkania

Po rozpoczęciu spotkania, które już zaczęła prowadzić pani Socha, (administrator), pan Eryk Sulik zaproponował, żeby wybrać prowadzącego zebranie w głosowaniu. Jego kandydatura przeszła prawie jednomyślnie.

Następnie padł wniosek aby zmienić porządek obrad i dodać do niego głosowanie nad uchwałą w sprawie odwołania Zarządu. Ten wniosek też został przyjęty zasadniczą większością.

Notariusza, który był umówiony przez (najprawdopodobniej) pana Sulika, jeszcze nie było, więc przeszliśmy do innych dyskusji między innymi na temat rozliczeń finansowych.

Gdy notariusz dotarł, rozpoczęło się głosowanie nad uchwałą o odwołani Zarządu. (każdy składał swój podpis na liście i jeśli podpisał już akt notarialny na miejsce garażowe, to powtórnie na innej liście). W trakcie składania podpisów, które trwało dosyć długo dyskusje toczyły się nadal.

Ponieważ ilość osób obecnych nie tworzyła quorum koniecznego do podjęcia uchwały, zdecydowano że od pozostałych właścicieli głosy zostaną "dozbierane". Podjęły się tego (i zostały zatwierdzone w głosowaniu) cztery osoby.

Po tym głosowaniu były jeszcze głosowanie uchwał 1 - 5 wcześniej przygotowanych przez Zarząd. Ze względu na wątpliwości dotyczące Uchwały nr 1 i prawdopodobieństwa jej odrzucenia, Uchwała nr 2 była głosowana po zmianie jej treści na "Wspólnota Mieszkaniowa postanawia: nadwyżkę finansową za 2004 rok przeznaczyć na potrzeby wspólnoty


Nieuporządkowane wątki które pojawiały się w dyskusji:

Wyniki głosowań

Wyniki publikuje jako "nieoficjalne", nie mam wglądu w żadne dokumenty.
Dane oparte o informacje od pana Sulika.


→ Powrót do głównej strony Mieszkańcy KEN 54 i 56
Valid HTML 4.01! Valid CSS!
26.03.2005, Jan Słupski, email: Adres email w obrazku