a propos OpenOffice.org...

Makro "kwota słownie"

Makro "słownie" dodaje do OpenOffice możliwość wyświetlania liczb i kwot w postaci zapisu słownego w języku polskim. Może to być szczególnie przydatne w przypadku generowania dokumentów (np. faktur VAT), w których jest obowiązek wpisania kwoty w takiej właśnie postaci.

'Slownie' macro is an add-on to OpenOffice.org that adds an ability of displaying the number and currency amounts as polish text

Opis dostępnych funkcji

Po zainstalowaniu makra w OpenOffice.org Calc, w arkuszach można używać następujących funkcji:
=SLOWNIE(liczba)
=SLOWNIEZL(liczba)
=SLOWNIEZL100GR(liczba)

Funkcje zapisują w postaci tekstowej liczby z zakresu od -999 999 999,99 do 999 999 999,99.

Aktualna wersja

Makro powinno działać w każdej wersji OpenOffice, zarówno polskiej jak i angielskiej, zarówno w Linuksie, w Windowsie, jak i w innych systemach operacyjnych.

Pobierz makro (najnowszą wersję)

Jeśli masz problem z poprawnym wyświetleniem polskich znaków (format UTF-8), wypróbuj to samo makro zapisane w kodowaniu ISO-8859-2, lub CP1250 (Windows).

Zmiany w ostatniej wersji

v1.5, 2008.03.25 v1.4

Instalacja

  1. Należy owtorzyć menu: Narzędzia → Makra → Zarządzaj Makrami → Makro
    (Tools → Macros → Organize Macros → OpenOffice.org Basic)

  2. Tam wybrać Moje makra→Standard (My Macros → Standard) i nacisnąć Nowy (New).

  3. W otwartym oknie skasować wszystko i zamiast tego wkleić całą treść pliku z makrem (patrz powyżej). Zapisać.
  4. Od tego momentu w arkuszach Calc można używać funkcji =SLOWNIE...()

Uwagi końcowe

Z braku lepszego pomysłu makro jest objęte licencją GNU LGPL w wersji 2.1.
W razie konieczności rozważę zmianę, lub dodanie innej licencji.

Zgłoszenia błędów i propozycję zmian proszę przesyłać na mój adres email.→ Przejdź do strony zasobów i porad Linuksowych
→ Go back to Linux resources page

Jan Słupski, email: jslupski at juljas dot net